De functie van water en de transformatie van bewustzijn

06-06-2019 - Jay Uijttewaal 

We weten allemaal dat gezond water belangrijk is, maar welke rol speelt water in relatie tot DNA en emoties? En wat voor effect heeft het op ons bewustzijn wanneer de hoeveelheid water gaat toenemen door het smelten van de ijskappen?

Hoe kun je water optimaal benutten voor de transformatie die je in jouw leven doormaakt?


Wat is water?

Water is een energie met een geheugen, een opslagplaats voor energie. De lage soortelijke warmte van water functioneert in het lichaam als een soort buffer die onze lichaamstemperatuur constant houdt. Water is een transportsysteem van voedingsstoffen en elektromagnetische trillingen. Uit het werk van Massaro Emoto blijkt dat het ook een opslagplaats is een gedachtes en emoties.

Water heeft vele functies, het drinken van gezond water stelt de mens in staat zichzelf te reinigen van gifstoffen die in de cellen zijn gaan zitten. dit gebeurt doordat vervuild geraakt intracellulair water effectief kan worden uitgewisseld met het zuiver water in het lymfesysteem buiten de cellen.

Water is zeer bepalend voor ons welzijn omdat we er nu eenmaal gemiddeld voor 70% uit bestaan. Daarom is het belangrijk voldoende zuiver en vitaal water te drinken en periodes in te bouwen waarin je ‘s ochtends vroeg twee glazen water drinkt, maar nog een uurtje wacht met de maaltijd ivm. het optimaal benutten en opnemen van het water. Daarmee zet je eigenlijk de stofwisseling even op een extra reinigingsstand :)
 

De pijn van het leven

Wat wij met onze tastzin kunnen waarnemen noemen wij materie, dat waar ons fysieke lichaam uit bestaat.
Wanneer je echter naar je ervaring kijkt in het leven kun je als mens in jezelf een nog sterker gevoel van zwaarte, beperking ofwel psychische pijn ervaren. De fysieke materiële wereld is in feite neutraal, de zwaartekracht is een constante. Echter de emoties in je innerlijk zijn op een bepaalde manier geladen. Daardoor zijn emoties zeer bepalend hoe je het leven ervaart. Je zou angst, haat, schuld, woede, jaloezie ook ultra materie kunnen noemen (denk bijvoorbeeld ook aan ultrasound, geluid wat hoger of lager is dan wat het menselijk spectrum kan horen). Deze emoties hebben eigenlijk de essentie van de mens onbewust ingekapseld. Vanuit deze onbewuste gestolde pijn neigt de mens ernaar om voortdurend zijn zintuigen te moeten prikkelen om een bepaalde mate van genot te ervaren, om deze pijn tijdelijk te vergeten.

De bovengenoemde emoties beïnvloeden de mens sterker dan de materie zelf qua gevoelsbeleving. Het zijn emotionele toestanden die je gevoel van innerlijke vrijheid en beweging beperken. Er zijn geestelijke wetten en deze geestelijke wetten zeggen dat je deze pijn alleen kunt transformeren in je innerlijk door het zacht te maken met acceptatie en transparantie.

Op dat moment treedt er vergeestelijking op en brengt het hogere bewustzijn de subtiele lichamen in een stromende beweging. Dit drukt zich uit in een gevoel van welzijn maar ook een positieve uitstraling, een gezonder lichaam, de kwaliteiten schoonheid, liefde, kracht, vertrouwen et cetera.
 

Terug naar water

Puur en liefdevol water heeft als functie om de gestolde delen in het innerlijk van de mens weer vloeiend te maken. Water staat symbool voor gevoel, voor het onbewuste en water is een informatiedrager. 

Water staat eigenlijk in verbinding met de vrouwelijke energie. De essentie van vrouwelijke energie is verbinding in gevoel. De mannelijke energie die meer aards is en ook meer op de aardse dingen gericht is (kijk maar eens om je heen :) is eigenlijk te ver doorgeschoten in de materie. Materie die verstoken is van water bestaat eigenlijk uit losse delen. Op het moment dat er water bijkomt treedt er versmelting op en wordt de materie vruchtbaar. Op het moment dat de mensen het gevoels/waterelement in zichzelf erkennen en respecteren creëren zij eigenlijk een balans in zichzelf en kunnen de mannelijke en vrouwelijke energie samenwerken. De mens stelt zichzelf in staat om vruchtbaarder te worden voor wat het leven te bieden heeft.
 

Water als sleutel voor het DNA

Wanneer het lichaam wordt blootgesteld aan warmte wordt het water in ons lichaam op een andere manier georganiseerd waardoor wij een weldadig gevoel ervaren. Het water krijgt een andere organisatie, het wordt negatief geladen en krijgt een hermetische georganiseerde zeshoekige structuur (helix) die enigszins lijkt op de toestand van ijs. Professor Pollack van de universiteit van Washington noemt dit ook wel de vierde fase van water. Je kunt het ook plasma, levend water, gestructureerd water of vitaal water noemen. Dit water ontstaat onder invloed van warmte (infrarood), beweging, bronwater dat omhoog wordt gestuwd, als sappen van planten en ook doordat de bovenlaag van water met zonlicht in contact komt. Eigenlijk is het een volkomen natuurlijk proces, ware het niet dat de mens het water beïnvloed heeft met chemicaliën, gekanaliseerd en opgesloten in leidingen, daardoor is het water zijn kracht kwijt.

Het interessant om te beseffen dat DNA en RNA moleculen ook als een helix zijn gestructureerd en ook nog eens omsloten worden door gestructureerd water. Het is dus heel goed mogelijk dat het water een goed raakvlak creëert met dit soort moleculen en dat licht deeltjes via een proces dat fotonresonantie heet met water als medium bij planten het DNA en RNA van het zaadje activeren. Water lijkt dus de ontvanger te zijn van gedachten in de vorm van elektromagnetische trillingen die daarmee genetische informatie in het lichaam activeert en de mens in staat stelt veranderingen te ondergaan.
 

Water en vergeestelijking van de mens

Het drinken van voldoende water is essentieel voor het ervaren van je innerlijke ruimte, want water activeert gevoel. Marieke de Vrij zei een aantal jaar geleden tijdens een bijeenkomst over water dat het smelten van de ijskappen zou bijdragen aan het emotioneler worden van de mens. De als het ware bevroren delen in de mens ontdooien in deze tijd. Deze bevroren delen zou je ook kunnen zien als onverwerkt karma, wat zwaar en hoekig aanvoelt, dat nu naar de oppervlakte komt om innerlijk doorleefd te worden waardoor de mens in staat is te vergeestelijken.

Marieke zegt ook dat de grote hoeveelheid water die in Nederland aanwezig is de mensen in hogere mate emotioneel maakt en dat dat ook de reden is dat er zoveel mensen in Nederland psychologisch opgeleid zijn. Dit om mensen te  kunnen ondersteunen met hevige emoties om te kunnen gaan.

Water met een hoger bewustzijn helpt als het ware de mens zijn gevoelslagen binnen te treden. Dit stelt de mens in staat met de kracht van geleidelijkheid door innerlijke ongemakken en trauma's heen te voelen. Zodat de mens langzamerhand zichzelf innerlijk verlicht. Dat is ook waar de Leliveld vitaliser, waar ik zelf mee werk, zijn plaats krijgt.

Omdat veel mensen in deze tijd meer en meer ontvankelijk worden voor toenemende kosmische hoog bewuste stralingen komen er energiestromen in het lichaam op gang. Dat betekent ook dat de mens ertoe wordt aangezet om zijn karma te doorleven en zelfbewuster te worden.
Het is de komst van een nieuw bewustzijn waarin de mens dóór de intensieve ervaring van afscheiding heen, waar hij de afgelopen eeuwen door het toenemende materialistische wereldbeeld in is terechtgekomen, zichzelf herkent als liefdevolle bewuste medeschepper.
Het is deze mens die de ultra materie heeft getransformeerd, die de aarde bezield met liefde en zachtheid. De mens die transparant is in zijn innerlijk en de illusies van het leven doorvoelt heeft.
 

De kracht en functie van de Heerlijk Water watervitaliser

De aarde is omsloten door het collectieve menselijke onbewuste energieveld veld dat gepersonifieerd is in het lichaam als en door de negatieve emoties. Angst fungeert daarbij als hoofdidentificatie die het gevoel van menselijke identiteit en daarmee lijden in stand houdt. Je kunt dit de onbewuste Mind noemen, ultra materieveld, negatieve energie, sommige mensen noemen het de Matrix, Argonten, Duivel/Satan/Lucifer.

Dit onbewuste is niet iets buiten jezelf! Dit speelt zich in de mens zelf af, het is dus ook niet iets om bang voor te zijn. Het gaat om zachtheid en acceptatie van de weerstand, pijn, trauma etc. waarmee je al in contact bent, wat er al is. Misschien is het nog onbewust, misschien durf je nog niet door deze lagen héén te voelen. Het is veilig om je weerstand te omarmen, om te beginnen te leren zijn met wat is, wanneer je dit tot een gewoonte maakt wordt je leven één grote bevrijding. De mens zelf is degene die vrij wordt als Oplossing van deze lagen.

Organisaties, overheden en mensen die aan het oude egoïstische paradigma wil vasthouden worden door een enorme versnelling van uitwerking van karma geconfronteerd met zichzelf, waardoor ze in toenemende mate van de aarde verdwijnen. Het onbewuste veld van lijden verbrokkelt. De toename van bewuste mensen, nieuwe informatie om te genezen, allerlei vormen van healing et cetera creëren een nieuwe aarde.

De vitaliser is als het ware ook een doorgang, een poort voor hoge bewustzijn, het is een geleider voor kosmische energie die daardoor wordt verankerd in de aarde.
 

Waarom een watervitaliser gebruiken?

Door het gebruik van de vitaliser, energieplaten en andere energetische producten wordt de mens op alle niveau’s ondersteunt en wordt er een krachtig energieveld gecreëerd waarin mensen kunnen ontspannen en rusten. Zodat ze niet onnodige collectieve onbewuste pijn en weerstand, die helemaal niet van hun is, hoeven te transformeren.
Uit de ervaring van veel van mijn klanten blijkt dat ze beter ontspannen en zich prettiger en veiliger voelen in huis.

In feite worden de huizen waar de vitalisers geplaatst zijn krachtplekken die bijdragen aan het verhogen van de trilling en de vergeestelijking van de aarde.

De energie van vitaliser is een energie van een volle rustige leegte die de mens ondersteunt vrij te zijn van het denken en de bijbehorende emoties. 
De spirituele invloed van de watervitaliser houdt in dat de energie in het hele huis rustiger, meer geaard en aangenamer wordt.

De aanwezigheid van deze producten in huis verhoogt dus de trilling. De mens die in dit huis woont, of in een praktijk aanwezig is waar deze producten zijn, gaat daardoor resoneren met het energieveld van de vitaliser. De mens ontvangt voortdurend deze hogere trilling waardoor deze geleidelijk volledig in het lichamelijk/energetisch systeem wordt geïntegreerd en innerlijke rust natuurlijk wordt. Daardoor is de mens beter in staat om interne en externe dissonanties en weerstanden te onderscheiden en op te laten lossen.

 

Recente klantervaringen

Hele huis waterfilter en Aqua d’Oro watervitaliser:
Zeer tevreden, water is heel zacht en smaakt lekker.
Veronique - 12-11-2018 
*
 Aqua Oriënte d’Oro watervitaliser
Net voor kerst 2018 werd de Aqua Oriënte vitalizer geplaatst. Jay voelt met je mee bij de aanschaf en geeft oprecht adviezen en deelt zijn inzichten over hoe het product kan helpen op de verdere spirituele groeiweg. Duidelijk kon ik voelen hoe deze vitalizer nadruk legt op het verhogen van het bewustzijn in mijn buikgebied en hartgebied. Omdat ik hooggevoelig ben en snel overprikkeld wilde ik minder in mijn hoofd en meer in mijn lichaam zijn. Toen de vitalizer geplaatst was proefde het water anders – zachter en vitaler - en voelde ik de kwaliteiten van het energieveld in het appartement.  

De eerste keer douchen was letterlijk met een flits van een stromende waterval in mijn bewustzijn. Het duurt een aantal maanden voor het veld helemaal was opgebouwd. Het is prachtig om te realiseren dat onze groenten, ons bad, ons toilet, onze planten nu gevoed worden met helend vitaal water.
Jos - 15-05-2019 
*
 Aqua Oriënte d’Oro watervitaliser
Lekkerder water en zachter
Meer rust in huis.
Marijke - 27-04-201Uitgebreide informatie over de plaatsing van een watervitaliser/filter voor uw hele huis.

Waarom drinkwater naast vitaliseren ook te filteren?

Meer achtergronden over mijn bewustwordings-trainingen via mijn partner onderneming Spirituele Verdieping.

Bronnen:

Marieke de Vrij, waterdag februari 2014: www.devrijemare.nl
Gerald Pollack: de vierde fase van water
Rinno heidstra. Het actief waterboek
Charlie Ryrie: de helende krachten van water
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies