Hoe wordt water vitaal? (deel 1)

Hoe wordt water vitaal?


Water wordt datgene waarmee het in contact komt.

Een steen verandert als je er een stuk afhakt. De vorm van de steen is gewijzigd, omdat deze is bewerkt met een beitel. In die zin kun je aan de vorm van de steen zien wat het effect van de bewerking uit het verleden op de steen is.
Net zoals een vaste stof van vorm verandert door een fysieke bewerking of slijtage, wordt water beïnvloed door het fysieke contact met de omgeving. Daarnaast reageert het water op de sfeer van de omgeving. De structuur van het water zelf verandert, het water wordt drager van eigenschappen van de stof of energie waarmee het in aanraking komt. Als er bijvoorbeeld een bepaalde gekleurde stof in voldoende mate voorkomt in water, dan neemt het water die kleur aan.
 

Water als drager van energie?


Water is transparant en functioneert als een energie waarin vaste stof kan oplossen. Water verbindt voor de zintuigen onzichtbare energie met de stoffelijke wereld. Door water reflecteert bewustzijn in de vorm van gevoelens en gedachten in de stof.

Dat is ondermeer te zien aan het werk van Masaru Emoto. Hij fotografeerde ijskristallen die hij in contact bracht met verschillende gedachten,  muziek en vervuiling. Deze ijskristallen namen bij positieve gedachten heldere en zachte, harmonieuze vormen aan. Bij negatieve gedachten en vervuiling namen ze chaotische en verstoorde vormen aan.Deze foto is een ijs kristal van verontreinigd water.

 

Deze foto is van hetzelfde water opnieuw bevoren nadat een helend ritueel met het water was gedaan. Je kunt duidelijk zien dat we het vermogen hebben het water op een positieve manier te beïnvloeden met ons bewustzijn.

Water wordt gezuiverd door het waterbedrijf, maar het is ook heel belangrijk dat ons drinkwater een hoge energiewaarde heeft. Water met een hoge energiewaarde is in harmonie gebracht door verbinding met een hoog bewust energieveld een onstoffelijke werkelijkheid die met onze fysieke wereld is verweven en deze vormgeeft.

Deze energetische wereld, die door verschillende filosofen is beschouwd als louter ideeënwereld, wordt tegenwoordig door meer en meer mensen beschouwd als een werkelijkheid. Deze werkelijkheid is te ervaren in ons innerlijk als een gevoel van expansie, geluk, helderheid, innerlijke energiestromen en intensief bewustzijn. Het is alsof we een extra dimensie gaan ervaren waarin we direct de verbanden zien tussen wat we voelen, denken en ervaren.

Deze energetische, onstoffelijke blauwdruk is in feite een levend intelligent bewustzijnsveld, een essentie die eigenschappen geeft aan een ding, plant, dier, mens. Hoewel dit energieveld dus niet fysiek is en dus niet voor het denken en de zintuigen is waar te nemen, drukt het zich in de stof uit als de kwaliteiten van dat ding, plant, dier of mens. 


Hoe is het met ons drinkwater?


In onze huidige tijd is water belast door een veelvoud aan belastende stoffen (pcb’s, geneesmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen, benzinetoevoegingen etc. etc.) en elektromagnetische straling die van nature niet voorkomen maar het resultaat zijn van onze industrialisatie. Fysiek gezien is het belangrijk dat er weinig verontreinigingen in drinkwater zitten; daar zijn de waterleidingmaatschappijen verantwoordelijk voor. Er wordt daarbij gekeken naar 29 schadelijke stoffen waarvan er niet teveel in het water mag zitten (zie hier drinkwaterbesluit). Daarbij worden echter 44 nieuwe stoffen die mogelijk ook schadelijk zijn, buiten beschouwing gelaten. Bovendien wordt er geen rekening gehouden met de vraag of een combinatie van verschillende stoffen extra belasting met zich meebrengt (lees hier Blog Heerlijk Water).
 
haakse waterstructuur
Dit plaatje laat zien wat elektromagnetische straling met de structuur van water doet.

Door deze vervuiling is het moeilijker voor het energielichaam om het fysieke lichaam te doordringen en in stand te houden. In plaats van natuurlijke stoffen treft het energielichaam een hele brei aan van stoffen waar het niet op is berekend. Daarbij komt ook nog eens de informatie van alle stoffen waar het water contact mee heeft gehad, die als waterstructuur en herinnering van het water worden opgeslagen.


Belasting van water door elektromagnetische straling
 

Verder is het een probleem dat water elektromagnetische straling opneemt. Het is bekend dat mensen die bij water in de buurt wonen vaker moeite hebben om een draadloos signaal op te vangen. Elektromagnetische straling geeft het water rare structuren en maakt dat de natuurlijke harmonische structuren van gezond water verstoord raken. Straling werkt niet alleen in op water maar ook rechtstreeks op de mens en op het water in ons lichaam. Meer informatie over straling en bescherming producten

De chemische processen in en tussen onze cellen worden via minuscule elektrische en magnetische pulsjes geregeld. Wanneer deze communicatie tussen cellen langere tijd wordt blootgesteld aan de straling van een mobiele telefoon of andere draadloze technologie, ervaren veel mensen een gevoel van onbehagen, hoofdpijn en/of duizeligheid, etc.
Al deze factoren kunnen de samenhang tussen energielichaam en fysiek lichaam verstoren.
 

De Leliveld-watervitaliser


De vitaliser is een ontwerp/idee dat aan Boudewijn Leliveld is ingegeven om te ontwikkelen. Boudewijn is een begaafd mystieke wetenschapper. De vitaliser is een roestvrijstalen voorwerp dat ontworpen is volgens bepaalde geometrische verhoudingen. Er bestaan verschillende versies die in vorm en werking variëren.

De vitaliser, evenals de andere Leliveldproducten, ondersteunt mensen in zowel hun fysieke als hun energetische gezondheid door daar via het drinken van vitaal water meer samenhang in te brengen. De vitaliser haalt geen fysieke stoffen uit het water maar harmoniseert de structuur van het water door het een hoge trilling te geven. Daardoor krijgt het lichaam niet eerst allerlei chaotische informatie te verwerken voordat het toekomt aan het benutten van water en het afvoeren van afvalstoffen.

De Leliveld vitaliser, met name de vitaliser die op de leiding wordt aangesloten, creëert een energieveld dat afhankelijk van omgevingsfactoren (op subtiele lagen) tot wel honderd meter kan uitstralen en voedend is voor de energetische krachten die werkzaam zijn in de natuur. Deze energetische krachten kunnen in balans komen omdat ze worden gevoed door de energie van de vitaliser.

Het unieke aspect van Leliveld vitaliser is dus dat naast het water ook de ruimte (en bij leiding vitaliser het hele huis en omgeving) waarin de vitaliser wordt geplaatst voorzien wordt van een rustig, balans gevend, en harmonieus energieveld.

Bent u geïnteresseerd in een watervitaliser, neem contact met ons op voor bijblijvend persoonlijk advies of kijk rustig verder op deze website

Bronnen:
Boeken
Het mysterie van water - Masaru Emoto / Jurgen Fliege -ISBN: 978.90.767771.92.2 
Theosofie – Rudolf Steiner ISBN:  9060385152
Bruce Lipton- http://www.brucelipton.com/
Mensen
Ranjana Hubach – medium www.ranjana.nl
Boudewijn Leliveld – ontwikkelaar vitalisers
Onno Harmsen - http://environ-europe.webs.com/
 
  Jay Uijttewaal     24-02-2020 14:41     Reacties ( 0 )
Reacties (0)

Geen reacties gevonden.

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.